Telefon: (+45) 23 249 259 – Sikker mail: rene@thustrup-olsen.dk

Børn og Unge

§52 stk 3 punkt 2,6,9 Støtte/kontakt person.

Vi skaber rammerne for udvikling ved at være tydelige og stabile i relationen. ved at møde barnet/den unge på deres præmisser, danner vi gennem en fast struktur Guided-discovery og nærmeste zone for udvikling (Nuzo) dermed frigøres den mentale energi til læring i- og mestring af eget liv.
Det positive menneskesyn, er den røde tråd i vores arbejde. Vi ser barnet/den unge, som mester i eget liv, Samt vigtigheden i at støtte den positive udvikling ved at være en troværdig og stabil voksen. Vi fokuserer på anerkendelse, identitet og at bygger videre på eksisterende kompetencer. Derigennem skabes rutiner og rammer som ligger til grund for ”det gode liv”

Igennem status, hvor den unge inddrages, synliggøres udvikling, samt giver en oplevelse af at være en succes, i at mestrer eget liv, og derved åbne mulighederne for en ny tilgang til nye og hensigtsmæssige strategier, ud fra handleplanens opsatte mål.
Delmål bruges relevant for at skabe overskuelighed, samt for at skabe oplevelsen barnet/ den unge af at være tilstrækkelig i sin kunde. Hos Cognitio har vi til hensigt at gøre barnet/ den unge så selvhjulpen så muligt, med hensigt i at gøre overgangen til det voksne liv så optimal så muligt. Vi har ligeledes fokus på støtte til kontinuitet ved skole og Uddannelse.

– Gennem guidede Discovery støtter vi bedst muligt op om den unges udvikling, vi går vejen sammen med dem, ikke for dem. Gennem erfaring med denne metode opleves den unge at skabe rammer gennem sin udvikling til egen kunden og på sigt at kunne fungere uden eller med minimal støtte for at nå sine mål.

– Vi har forståelse for at relationen er altafgørende for den unges udvikling, hvorfor vi efterstræber at skabe en relation med den unge, som værende medspiller, vi har fokus på at være undersøgende sammen med den unge frem for at være belærende. Vi lader den unge være eksperten i eget liv, i tæt samarbejde med kontaktpersonen som støttende indsats.